Association Physicians of Surat

Super Counsultant

Neuro physician

Dr. Manoj Satyawani
Dr. Atri Talukdar
Dr. Kishor Padsala
Dr. Aniruddha Apte
Dr. Parthiv Desai
Dr. Haresh Parekh

Cardiologist

Dr. Devang Desai
Dr. Pragnesh Shah
Dr. Atul Abhyankar
Dr. Apurva Vasavada
Dr. Pritesh Parekh
Dr. Alok Ranjan

Nephrologist

Dr. Vatsa Patel
Dr. Akila Vora
Dr. Haresh Savani
Dr. Dipak Tamakuwala
Dr. Dhanesh Vaidya
Dr. Ketan Desai

Gastroenterologist

Dr. Rajiv Maheta
Dr. Subhash Nandwani
Dr. Mayank Kabarawala

Pulmonologists

Dr. Anil Patel
Dr. Alpesh Parmar
Dr. Samir

Oncophysician

Dr. Tanvir Maqsud
Dr. Jayanti Patel
Dr. Shantiprakash Shrivastav

Endocrinology

Dr. Piyush Desai
Dr. Ajay Jain

Oncogynaecologist

Dr. Hitendra Ayre